Odjel za vođenje građenja
EKONERG d.o.o.

 

REFERENCE I PODRUČJA DJELOVANJA:

Naše aktivnosti i usluge izvodimo uglavnom u Hrvatskoj, ali isto tako i na lokacijama u većini europskih država, a djelomično i u nekim državama SAD-a.

Za ispis osnovnih podataka iz naše referentne liste o lokacijama na kojima su izvedene naše glavne aktivnosti i usluge u određenoj državi - kliknite na kartu...

Više informacija o svakoj pojedinoj aktivnosti (lokaciji) koja bi mogla biti predmet vašeg zanimanja možete dobiti na zahtjev.


EKONERG d.o.o.      Odjel za vođenje građenja      10 000 Zagreb      Koranska 5      tel. 01 6000 111      info@ekonerg-nadzor.com

 

Languages