Odjel za vođenje građenja
EKONERG d.o.o.

 

NAŠE USLUGE:

Usluge kojima se bavimo uglavnom se odnose na:
 
 • Kompletan stručni i obračunski nadzor prema zakonu o gradnji,,
 • Nadzor kontrole kvalitete u proizvodnji / izgradnji / rekonstrukciji strojarske i elektrotehničke/MRU opreme,
 • Specijalistički nadzor zavarivanja i ispitivanja bez razaranja u proizvodnji / izgradnji / rekonstrukciji,
 • Osiguranje kvalitete prije i za vrijeme procesa proizvodnje,
 • Aktivnosti osiguranja kvalitete:
  • unutarnje prosudbe procesa i organizacijskih jedinica,
  • vanjske prosudbe dobavljačevih sustava upravljanja kvalitetom,
  • ocjenjivanje i nadzor kvalitete odobrenih dobavljača,
  • pregled, izrada, odobravanje i nadzor nad modifikacijama,
  • nadzor kvalitete i sudjelovanje u remontnim aktivnostima,
   
 • Konzultantske usluge naručitelju u smislu tehničkog savjetovanja u pripremi i vođenju aktivnosti gradnje (od uočavanja problema, detekcije uzroka, preko izrade prijedloga rješenja, savjetovanja oko odabira izvođača, planiranja i praćenja izgradnje objekta, vođenja građenja, prisutnosti i ovjeravanja ispitivanja, puštanja u rad, tehničkog pregleda, ishođenja uporabne dozvole do primopredaje),
 • Konzultantske usluge izvođačima radova u smislu tehničkog savjetovanja, izrade tehnologija i ostale tehničke dokumentacije, odnosno najma stručnog osoblja,
 • Usluge koordinatora zaštite na radu ( I & II)  (Elaborat zaštite na radu, Plan izvođenja radova, ...),
 • Konzultantske usluge odjela u kombinaciji s drugim aktivnostima koje obavljaju ostali odjeli EKONERG-a,
 • Ostale slične usluge prema zahtjevima naručitelja.

OBJEKTI:

Objekti za koje su vezane naše usluge i na kojima uglavnom obavljamo naše aktivnosti su:

 • Termoelektrane (uključivo nuklearne),
 • Cjevovodi (plinovodi, vrelovodi, parovodi …),
 • Pogoni proizvođača razne opreme,
 • Ostala pojedinačna oprema i elementi energetskih i procesnih postrojenja i objekata

NAŠI NARUČITELJI:

Naši naručitelji su uglavnom tvrtke iz energetskog sektora ili sektora koji su vezani uz energetiku, a imaju potrebu za konzultantskim uslugama koje ne mogu samostalno obaviti ili te usluge trenutno nadilaze njihove mogućnosti, sposobnosti i znanja, odnosno imaju potrebu za povećanim opsegom usluga koje moraju biti izvedene u strogo kontroliranom i ograničenom vremenskom razdoblju, odnosno na unaprijed definiranim lokacijama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EKONERG d.o.o.      Odjel za vođenje građenja      10 000 Zagreb      Koranska 5      tel. 01 6000 111      info@ekonerg-nadzor.com

 

Languages