Odjel za vođenje građenja
EKONERG d.o.o.

 

CERIFIKATI I DIPLOME:

Raspolažemo znanjem, iskustvom i voljom za potpuno i samostalno obavljanje usluga iz našeg opsega posla.

Zaposlenici odjela su inženjeri strojarstva, elektrotehnike i sigurnosti na radu sa položenim stručnim ispitima, kao i višegodišnjim iskustvom u struci i području djelovanja odjela.

Djelatnici Odjela imaju slijedeća specifična znanja i sposobnosti:

 • Ovlašteni inženjer strojarstva pri Hrvatskoj komori inženjera strojarstva,
 • Europski inženjer zavarivanja (EWE),
 • Internacionalni inženjer zavarivanja (IWE),
 • Internacionalni inspektor zavarivanja (IWI),
 • Certificirana (kompetentna) osoba za ispitivanja bez razaranja (RT2),
 • Vodeći prosuditelj za područje nuklearne struke u skladu s ANSI/ASME N45.2.23 i NQA-1 (Nuclear Quality Assurance Lead Auditor),
 • Stručnjak sa završenim tečajem - Osnova tehnologije nuklearnih elektrana,
 • Stručnjak sa završenim tečajem - Nabava za nuklearna postrojenja (Nuclear Utility Procurement Training),
 • Stručnjak sa završenim tečajajem - Klasifikacija sigurnosti komponenata / rezervnih dijelova i pouzdanosti opreme (Safety Classification of Components/Spare parts and Equipment Reliability),
 • Stručnjak sa završenim tečajem - Radiološka zaštita od ionizirajućeg zračenja,
 • Vodeći prosuditelj u skladu s ISO 9001 - Sustav upravljanja kvalitetom
 • Interni prosuditelj u skladu s ISO 9001 - Sustav upravljanja kvalitetom,
 • Interni prosuditelj u skladu s ISO 14001 – Sustav upravljanja okolišem,
 • Interni prosuditelj u skladu s ISO 18001 - Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću pri radu,
 • Ovlaštena osoba za izradu elaborata zaštite od požara,
 • Ovlašteni voditelj građenja strojarskih radova, itd.

Certifikati naših djelatnika redovito se obnavljaju, odnosno po pitanju kompetencije za obavljanje usluga nastojimo si svakim danom postaviti novi realan cilj u smjeru daljnjeg rasta i napretka.

S obzirom na našu stručnu i formalnu osposobljenost, kao i dugogodišnje iskustvo nastalo na brojnim aktivnostima u Hrvatskoj i šire, uvjereni smo da smo u stanju zadovoljiti i sve vaše potrebe za uslugama koje su predmet naših aktivnosti.

Također, u mogućnosti smo riješiti bilo koji dodatni specifični zahtjev naručitelja zbog mogućnosti posezanja u bazu podataka i znanja matične tvrtke EKONERG d.o.o, kao i zbog privilegije trenutne mogućnosti konzultiranja sa specijalistima sa širokim spektrom znanja i sposobnosti - zaposlenika ostalih odjela EKONERG-a. 

Više informacija o našim raspoloživim certifikatima i diplomama, a koje su vezane uz vaše konkretne potrebe za našim aktivnostima, možete dobiti na zahtjev.

 

 

 

 


EKONERG d.o.o.      Odjel za vođenje građenja      10 000 Zagreb      Koranska 5      tel. 01 6000 111      info@ekonerg-nadzor.com

 

Languages