Odjel za vođenje građenja
EKONERG d.o.o.

 

GALERIJA    

Naše usluge i aktivnosti:

  • stručnog i obračunskog nadzora,
  • nadzora osiguranja kvalitete i kontrole kvalitete,
  • specijalističkog nadzora zavarivanja i ispitivanja bez razaranja,
  • konzultantskih usluga naručitelju u smislu tehničkog savjetovanja i
  • usluga koordinatora zaštite na radu i slične,

izvodimo na širokom spektru energetskih objekata i postrojenja.

Predmetne usluge potrebne su naručiteljima kako bi njihov krajnji proizvod ili usluga bili zadovoljavajuće kvalitete, pouzdanosti i sigurnosti, odnosno kako bi njihov cijeli projekt ili usluga bili izvedeni u skladu sa zakonskim i tehničkim regulativama, s uspješno provedenim tehničkim pregledom i primopredajom.

Glavninu naših navedenih usluga i aktivnosti obavljamo na slijedećim grupama objekata, odnosno objektima koji su slični navedenim:

  1. Izgradnja termoenergetskih, procesnih i ostalih objekata i postrojenja, (FOTO 1)
  2. Remonti termoelektrana (samo dio usluga: nadzor osiguranja kvalitete i kontrole kvalitete, specijalistički nadzora zavarivanja i ispitivanja bez razaranja, konzultantske usluge u smislu tehničkog savjetovanja), (FOTO 2)
  3. Proizvodnja opreme i elemenata u pogonima proizvođača (samo dio usluga: nadzor osiguranja kvalitete i kontrole kvalitete, specijalistički nadzora zavarivanja i ispitivanja bez razaranja, konzultantske usluge u smislu tehničkog savjetovanja), (FOTO 3)
  4. Izgradnja cjevovoda, (FOTO 4)
  5. Provođenje prosudbi o sukladnosti sustava upravljanja kvalitetom odobrenih dobavljača, i ocjenjivanje i nadzor kvalitete odobrenih dobavljača, (FOTO 5) 

Također možete pregledati i nekoliko video isječaka sa nadzornih pregleda (VIDEO) 

 


FOTO 1
FOTO 1FOTO 2


FOTO 3


FOTO 4

FOTO 5

VIDEO

 


EKONERG d.o.o.      Odjel za vođenje građenja      10 000 Zagreb      Koranska 5      tel. 01 6000 111      info@ekonerg-nadzor.com

 

Languages