Odjel za vođenje građenja
EKONERG d.o.o.

FOTO 1  |  FOTO 2  |  FOTO 3  |  FOTO 4  |  FOTO 5  |  VIDEO
 

FOTO 2

 

2. Naše usluge na remontima termoelektrana (samo dio usluga: nadzor osiguranja kvalitete i kontrole kvalitete, specijalistički nadzora zavarivanja i ispitivanja bez razaranja, konzultantske usluge u smislu tehničkog savjetovanja)

 


EKONERG d.o.o.      Odjel za vođenje građenja      10 000 Zagreb      Koranska 5      tel. 01 6000 111      info@ekonerg-nadzor.com

 

Languages