Odjel za vođenje građenja
EKONERG d.o.o.

FOTO 1  |  FOTO 2  |  FOTO 3  |  FOTO 4  |  FOTO 5  |  VIDEO
 

FOTO 5    

 

5. Naše usluge pri provođenju prosudbi o sukladnosti sustava upravljanja kvalitetom odobrenih dobavljača, i ocjenjivanje i nadzor kvalitete odobrenih dobavljača.

 


EKONERG d.o.o.      Odjel za vođenje građenja      10 000 Zagreb      Koranska 5      tel. 01 6000 111      info@ekonerg-nadzor.com

 

Languages