Odjel za vođenje građenja
EKONERG d.o.o.

FOTO 1  |  FOTO 2 FOTO 3  |  FOTO 4  |  FOTO 5  |  VIDEO
 

VIDEO 

 

1. Pogledajte video sa nadzornih pregleda trasa magistralnog vrelovoda i parovoda u završnim fazama izgradnje:

1.a.  Nakon tlačne probe vrelovoda, a prije ulijevanja i montaže termostežućih spojnica na vrelovodu
 
1.b.  Detekcija puknuća i sanacija žica nadzornog sustava vrelovoda
 
1.c.  Završetak toplinskog prednaprezanja vrelovoda i pripreme za završno zasipavanje i zatrpavanje rova vrelovoda i parovoda
 
1.d.  Pogled na vrelovod montiran u izlaznoj jami nakon izvedenog tuneliranja ispod prometnice i uvlačenja vrelovodnih cijevi u zaštitne
 
1.e  Početak zasipavanja trase vrelovoda i parovoda
 
 

2. Pogledajte video sa nadzornih pregleda trasa magistralnih plinovoda:

2.a.  Nadglavno zavarivanje trase plinovoda
 
2.b.  Zavarivanje trase plinovoda korištenjem zaštitnih sredstava – zavarivanje pod šatorom
 
2.c.  Ispitivanje antikorozivne izolacije plinovodnog priključka
 
2.d.  Tuneliranje i uvlačenje zaštitne cijevi za plinovod

 


EKONERG d.o.o.      Odjel za vođenje građenja      10 000 Zagreb      Koranska 5      tel. 01 6000 111      info@ekonerg-nadzor.com

 

Languages